Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3 )
Maatjes zij gekocht heeft, dan kan zij hare
rekening in orde brengen ?
20. Xoosje zal voor hare moeder 5 Oneen 4 Loo-
den koffij iialen: hoe moet zij dit in Loo-
den opteeken?
21. Jan moet voor zynen Heer 65 Oneen tabak
uit de ftad medebrengen: vreet gij wei, hoe
hij dit in Ponden aanfchrijven moet.?
22. En hoe zal Christiaan zulks verrigten met
25,4 Oneen thee, welke hij bij den winke-
lier Eerlijk moet gaan beftellen?
23. Zeg mij eens, wat elk getalmerk aanduidt
in 5,6872 Ponden ?
24. Toon mij nu eens, hoe gij 2496 Looden in
Ponden uitdrukt.
25. Hoe fchryft gij 2658 Vierkante Ellen in Vier-
kante Roeden.?
26. Iemand heeft een ftuk land, groot 189 Vier-
kante Roeden, hoe moet hij dit getai in
Bunders opteekenen ?
27. Beproef nu eens of gij 5 Vierkante Roeden
28 Vierkante Ellen 9 Vierkante Palmen in
Vierkante Ellen kunt opteekenen.
28. Zeg mij nu nog de benamingen der getal-
merken van 25,86082906 Vierkante Roeden.
29. Hoe fchrijft gij 2869 Kubiek-Palmen in Ku-
biek-Ellen?
30. Noem mij de verfchillende dcelen, waaruit
een getal van 76804653876543 Kubiek-Stre-
pen beftaat.
31. Schrgf dat getal eens in Kubiek - Duimen,
Kubiek - Palmen en Kubiek-Éllen.
A 2 52.