Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 2 )
8. Maar wanneer men een webbe had van
8764 Duimen lang: hoe veel Ellen zou dan
die lengte bedragen?
9. Hoe veel Roeden bevat de lengte van 587
'Ellen?
10. Twee plaatfen liggen op eenen afftand van
4 Mijlen van elkander verwijderd: hoe drukt
gy dezen afftand in Ellen uit?
11. En hoe. zoudt gij elk getalmerk noemen van
67,459 Ellen?
ja. Een winkelier moet bij Mejufvrouw N. be-
zorgen 2 Kannen 5 Maatjes olie: hoe zal
hij dit in Kannen opteekenen?
13. De Heer B. heeft, gedurende eenigen tijd,
van den wijnkooper ontvangen 2 Vaten 25
Kannen wijn: weet gij wel, hoe veel Kan-
nen de geheele ontvangst bedraagt?
14. Kornelis de Aardappelen boer levert aan den
Heer S. 25 Mudden 8 Schepels 5 Koppen
aardappelen: hoe veel Koppen bedragen de-
ze getallen te zamen ?
15. Schrijf eens in Maatjes 25,04 Koppen.
16. Kunt gij wel 4487 Kannen in Maatjes optee-
kenen ?
17.. Schrijf nu eens in Maatjes 864 Schepels.
18. De Heer M. ontvangt uit de brouwerij 6
Vaten 50 Kannen bier: kunt gij dit wel in
Kannen opteekenen?
jp. Kaatje^ de dienstmeid van Mejufvrouw B.,
wordt om 2,5 Kannen brandewijn gezon-
den ; maar wijl de wir.kelier haar alleenlijk.
den prijs van een Maatje zegt, zoo kan zij
aan haar jufvrouw niet opgeven, hoe veel
de prijs van 2,5 Kannen bedraagt: zoude
gij haar niec kunnen zeggen, boe veel
Maac-