Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 24 —
maatschappelijken en christelijkeii zin. Nederlandsch On-
derwijzers Genootschap! licht Koning en Eegeriiig in
van het dreigende gevaar, en tracht de goede zaak
door uwen zedelijken invloed te ondersteunen.
Provinciale Commissiën van Onderwijs! vertraagt
niet, en ijvert voor de heilige zaak, gij, die door uwe
naauwe betrekking op het Onderwijs en de onderwij-
zers bevoegd zijt om de Regering op de onafzienbare
gevolgen te wijzen, zoo de partijzucht verkrijgen raogt,
wat zij verlangt. Nederlandsche Onderwijzers! verbergt
het niet voor alle welgezinden, dat de bijl aan den
boom ligt, die zulke weldadige vruchten heeft gedra-
gen ; toont aan de Eegering, dat gij ware schoolman-
nen zijt, geheel doordrongen van uwe heilige roeping,
door uwe meeningen, op de ondervinding gegrond, aan
Haar kenbaar te maken. Zoo kunnen wij te zamen
mogelijk den slag nog afwenden , en zóó zullen wij,
als wij niet koel en onverschillig zijn; want de betere
zin der natie, dat is de reine volkswil, pleit voor onze
pogingen, wat ook onze tegenstanders mogen bewe-
ren. God schenke op deze vaderlandslievende poging
zijnen milden zegen!