Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 23 —
dat ons nationaal onderwijs uitmaakt? Mag men 'van
zulke personen verwachten , dat zij aan de inblazingen
van die partijen hebben gehoor gegeven? "Wij, voor
ons, koesteren te groote achting voor die mannen, dan
dat wij hun die smet zouden willen aanwrijven, maar
wij houden het er voor, dat zij met de beste bedoe-
lingen, aangespoord door den geest van accommoda-
tie, om alle partijen in den lande genoegen te geven,
en onbekend als zij zijn met de wezentlijke schoolwe-
reld , de zaak niet genoeg doordacht hebben, en van
hunnen warmen vaderlandschen zin durven wij hopen,
dat zij door de wrijving der denkbeelden over deze
hoogst gewigtige zaak niet geheel wars van onze mee-
ning zullen blijven, dat de vrijheid' van onderwijs de
kanker zou zijn, die aan ons volksbestaan zou kna-
gen. Ook van onze Staten-Generaal durven wij ver-
wachten , dat zij op eene andere redactie van het be-
wuste artikel aandringen, opdat de geest der wet-van
3 April 1806 ons nationaal eigendom blijve, hoe
dringend zij ook herziening noodig hebbe.
En nu, Landgenooten , die in het welzijn des Va-
derlands belangstelt, die gaarne op den weg van orde
en gematigdheid voorwaarts, wilt en een zelfstandig Ne-
derlandsch volk wilt blijven! wat staat dus allen te
doen? Wij moeten wakker worden voor het gevaar,
dat ons boven het hoofd hangt; wij moeten het niet te
gering achten, dat van Regeringswege het initiatief
genomen wordt om de vrijheid van onderwijs te bewer-
ken. Nederlandsche mannen! het geldt hier het toe-
komstige volksgeluk, de rust, het genoegen , de ver-
draagzaamheid der maatschappij; het geldt hier het
welzijn van Vaderland en Koning, het geldt hier den