Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 21 —
niet, die niet genoeg voorgelicht zijn, die niet op het
juiste standpunt staan, om zulks te doorgronden, die
door het liefelijke woord vrijheid weggesleept, eene
gewaande heileeuw verwachten, wanneer ook het onder-
wijs vrij zal zijn; hoevelen zijn er niet die Art. 183
van de concept-grondwet slechts als eene zaak van
ondergeschikt belang beschouwen, en niet inzien, dat
de vrijheid aldaar bedoeld, eene vrijheid is, die lang-
zaam maar zeker den staat in zijne vernieuwde levens-
kracht en het Christendom zal ondermijnen; hoevelen
zijn er niet, die, zonder het te vermoeden, medegevoerd
worden door duisterlingen, die hen met sterke krachts-
inspanning van het licht zoeken te verwijderen. Maar
wij bidden hen, dat zij letten op de teekenen des tijds,
dat zij als warme vrienden huns Vaderlands belang
stellen in het onderwijs der jeugd, dat zij in dezen tijd
van spanning en verwachting niet de hand leenen om
een gebouw omver te werpen, dat een nationaal sieraad
is, en het bestaande goede af te breken, door ons
schoolwezen in zijne hartader aan te tasten, dat zij zich
op het regte standpunt plaatsen om het naauwe verband
tusschen een goed georganiseerd onderwijs en het volks-
geluk te kunnen overzien.
Ook de Protestantsche Ultra's willen niets liever
dan vrijheid van onderwijs. Immers voor hen is bet
onderwijs niet godsdienstig, dat is niet regtzinnig
genoeg. Volgens hen is het onderwijs, volgens de
nog bestaande verordeningen, heidensch en anti-chris-
lijk, dewijl de jeugdige hersenen op de scholen niet
ingewijd worden in de leerstukken der Dordsche Sijnode.
Zullen zij dus hun doel bereiken, zoo moeter vrijheid
van onderwijs zijn, want dan alleen kunnen zij onge-