Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 20 —
lijke scholen voor de Katholieken bestaan met Katholieke
onderwijzers. Toen deze poging echter in ons Vaderland
niet gelukte om sektenscholen op te rigten, toen heette
het weder: er mag geen godsdienstig onderwijs op de
school worden gegeven; dat is eene zaak, die aan de
godsdienstleeraars moet overgelaten worden, en het ko-
ninklijk Besluit van 2 Januarij 1842 was er een gevolg-
van. Nu is het weder: de vrijheid van onderwijs maakt
een deel uit van de staatkundige vrijheid, en daarom
willen wij ze. Neen, daarom wilt gij ze niet, ook niet
omdat gij overtuigd zoudt zijn, dat zij tot welzijn van
Nederland zou strekken. Andere bedoelingen hebt gij,
die onedel zijn, want gij streeft er naar om het alge-
meene welzijn aan uwe eigene grootheid op te offeren;
die valsch zijn, want gij predikt vrijlieid, om den mensch
des te zekerder het slavenjuk op de schouderen te wer-
pen ; die oneerlijk zijn, want gij wilt door bedrog en
leugen uwe zaak verdedigen.
Geenszins willen wij zoo menig edeldenkenden Ka-
tholiek met den Ultramontaan verwarren, of aan zijn
kerkgenootschap te laste leggen, hetgene wij den laat-
sten toevoegen. In een land, waar de Grondwet alle
godsdienstige gezindten gelijk stelt, is het ieders pligt
naar zijn vermogen de broederlijke verdraagzaamheid
te bevorderen.
Ieder welgezind burger, hij zij katholiek of protestant,
wil verlichting en beschaving, en daarom kan hij zijne
goedkeuring niet geven aan de scheiding van Staat en
Onderwijs, die terugkeering zou bewerken, en voor het
welzijn des Vaderlands de schromelijkste gevolgen zou
hebben. Maar hoevelen onzer landgenooten, zoowel
onder de katholieken als onder de protestanten zijn er