Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —
waar die tweespalt en inwendige verdeeldheden ? Van
waar die groote klove tusschen Christenen en Chris-
tenen ? Van waar die kwaadwilligheid om steeds het
wettige gezag te willen omverwerpen ? Van waar die
partijgeest, die zich zoekt te verheffen op de vernede-
ring van andere partijen? Van waar die terugwerking
van beschaving en echte verlichting? Vantwaar die
krachteloosheid en ontzenuwing van het volkskarakter?
Het komt omdat een worm aan het Staatsgebouw
knaagt, die in de verte en onmerkbaar, maar des te
zekerder zijne prooi verslindt; het komt omdat de Ee-
gering geheel of ten deele, stiefmoederlijk het Onder-
wijs van zich heeft gestooten, en het aan zwakke of ver-
keerde handen heeft overgelaten; het komt omdat men
het woord vrijheid niet begrepen heeft, en onbedacht-
zaam stoffelijke en zedelijke belangen heeft verward.
Ach! mogt dit tafereel slechts in de verbeelding blijven
bestaan, en het Vaderland bewaard blijven voorde on-
dermijning van het volksgeluk! Mogten de wetgevende
magten nog bij tijds inzien, dat de zaak van het on-
derwijs eene levensvraag is; dat niet oniniddelijk, maaB
in de verte, het welzijn van den Staat van een goed
georganiseerd onderwijs afhangt.
Wij hebben bewezen, dat het niet de volkswil ia,
die de vrijheid van onderwijs wil; maar wie zijn het
dan, die ze doordrijven? Het is niet eene zaak van
éénen dag. Tijdens onze vereeniging met België, wer-
den dezelfde kreten in menigte bij onze voormalige
broeders aangeheven. De Ultramontaansche partij was
de eerste, die de verordeningen op ons nationaal On-
derwijs den oorlog verklaarde. Het onderwijs is te
Protestantsch, heette het toen, er moeten ook afzonder-