Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 18 —
concurrentie edel, en juist lietgene de staat van de onder-
wijzers eischen mag; maar daarin ligt zij niet. Zij ligt
in het tarief der schoolgelden. Laat het onderwijs eene
zaak van plaatselijke policie worden, en gij zult wel-
dra zien, hoe bij de onderwijzers de stofiFelijke belangen
der zaak van het onderwijs zullen schaden; gij zult
in plaats van onderwijzers, kooplieden in onderwijs
krijgen, en even als men in een winkel zijn geld
besteedt, waar men het goedkoopst te regt kan, zoo
ook zullen degenen, die een goed onderwijs niet op
de regte waarde weten te schatten -— en hoe velen
zijn er niet? — ook daar hunnne kinderen ter schole
zenden, waar naar mate van den stand dien de ouders
bekleeden, het laagste schoolgeld betaald wordt. Men
werpe ons niet tegen, dat in de steden waar verschei-
dene scholen zijn, deze omstandigheid toch bestaat.
Maar dit is geen bewijs dat het goed is; integendeel
heeft de ondervinding al genoeg bewezen, dat die om-
standigheid voor het onderwijs hoogst nadeelig is.
In allen gevalle is tot hiertoe echter het getal der
scholen in elke gemeente bepaald, en meestal in even-
redigheid met de bevolking; maar hoe zal het wezen
als het onderwijs geheel vrij wordt! Neen, bewimpelen
wij de zaak niet, het onderwijs zal door die noodlot-
tige vrijheid geheel gedesorganiseerd worden, en het
' Vaderland zal er de wrange vruchten van plukken.
Wij zijn het aan ons Vaderland verpligt, het gordijn
op te schuiven 's'an eene toekomst, die ons beidt, wan-
neer de vrijheid van onderwijs wordt doorgedreven.
Verplaatsen wij ons dan een tiental jaren verder, en
slaan wij met het oog der verbeelding, die haren grond
vindt in de wezenlijkheid, een blik rondom ons. Van