Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— li-
ter deze verschansing wanen onze tegenstanders zich
het sterkste, en van daaruit hopen zij viktorie te
blazen.
Maar vaak is niet datgene de volkswil, wat door
sommigen voor den volkswil gehouden wordt. Of zult
gij de beweging van het vorige jaar te Harlingen en
Groningen eene demonstratie van den volkswil noe-
men ? Is de verdrijving der Nationale Vergadering
te Parys uit hare vergaderzaal op den 15 Mei jl.
eene demonstratie van den volkswil? Het is waar, er
bestaat een volkswil, en deze stem des volks is eene
stem Gods. Maar deze stem komt niet uit den boe-
zem der factiën, die omver willen werpen hetgene
heilzaam is, om lage bedoelingen te bereiken, of uit
het midden van eenen opgeruiden volkshoop, die zich
als speelbal laat gebruiken om die bedoelingen te be-
vorderen. Alleen de stem der welgezinden in den
lande, die niets liever willen dan het geluk des vader-
lands bevestigd te zien, en op den weg der zedelijke
ontwikkeling steeds voorwaarts streven, die alle onder-
geschikte en bijzondere belangen voor het algemeene
welzijn opofferen, deze stem alleen is de wil des volks.
En deze wil, dien wij een reinen volkswil zouden kun-
nen noemen, is onweêrstaanbaar; conservatieve begin-
selen , die den toets des tijds niet kunnen doorstaan,
moeten voor dien wil vroeger of later bezwijken; het
rijk der duisternis moet voor dien wil verdwijnen, en
moge ook al de een of andere partijgeest, die dezen
volkswil vijandig is, eene zegepraal behalen, zoo zal
deze zegepi-aal slechts kortstondig zijn.
De reine volkswil streeft naar beschaving, verlich-
ting, deugd en goede zeden; want door deze alleen