Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 —
ontwikkeld, en zij zeiven opgeleid worden tot alle
maatschappelijke en christelijke deugden.
Nimmer kan dat schoone doel bereikt worden, wan-
neer de Staat het onderwijs slechts tot eene zaak van
plaatselijke policie maakt, en den ouderen het regt
wordt toegekend, om bij de vorming hunner kinderen
naar willekeur te werk te gaan. Niet dat wij ten op-
zigte van het onderwijs eene Spartaansche staatsregeling
zouden verlangen; maar wij wensclien het ouderlijke
gezag gevestigd, zoo als het in eenen christelijken staat
behoort, en tevens de opvoeding der jeugd een staats-
belang ; wij willen het onderwijs als eene zorg van den
staat boven allen vreemden invloed gesteld hebben, en
trachten te voorkomen, dat twist en tweedragt de on-
zalige vruchten van het onderwijs worden. Of is het
niet te bejammeren, dat de partijgeest sedert eenige
jaren zoo is aangewakkerd? Ware de partijgeest echter
eene hersenschim, en hadden alle burgers een juist
begrip van hunne verpligtingen als staatsburgers, dan
zou er bij allen slechts één streven zijn , namelijk het
welzijn des vaderlands; dan zouden allen juist krach-
tig medewerken tot het schoone en heilige doel om
het opkomende geslacht op te leiden tot de betrachting
van alle maatschappelijke en christelijke deugden, en
dan kon het onderwijs gerust aan zich zelf overgela-
ten worden. Maar zoolang allen niet welgezind zijn,
en bijzondere kerkelijke of staatkundige partijen hun-
nen invloed willen doen gelden, zoo lang is het eene
dure verpligting van den Staat om, als het ware, de
Opvoeder van zijne toekomstige burgers te zijn.
Nog eene andere stem doet zich hooren: Het is
de volkswil, dat het onderwijs vrij worde. Juist ach-