Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 11 —
zonder bepalingen. Hoe! z6u dan het provinciaal on-
derzoek naar de bekwaamheden van den onderwijzer
genoegzaam zijn, om hem het regt toe te kennen eene
school te openen? Mag de Staat slechts volstaan met
den waarborg van de wetenschappelijke en theoretische
kennis ? En indien dan in sommige provinciën die com-
missiën van onderzoek eens veel te wenschen overlie-
ten? Indien het gebrekkige, dat ons nationaal Onder-
wijs nog aankleeft, eens juist bij die commissiën te zoe-
ken ware? Indien er zich onder hare leden mannen
van zekere kleur bevonden, die, met voorbijzien van de
waarachtige belangen van het onderwijs, verkeerde be-
doelingen beoogden? Of als het plaatselijk toezigt over
de opgerigte scholen in verscheidene steden en gemeen-
ten zijne betrekking meer als een lastpost beschouwde,
welks nakoming menigmaal te kort schoot bij eigene
drukte en bezigheden? Voorzeker die bepalingen ge-
ven den waarborg niet, dat het volksonderwijs over
Nederland verlichting en beschaving zal verspreiden.
Integendeel, het gevolg van zoodanig eene vrijheid
van onderwijs zal zijn, dat de autoriteiten van toe-
zigt, om ieder genoegen te geven, scholen van
bijzondere kleuren zullen toelaten, en daar het zen-
den van kinderen naar zulke scholen reeds eene
manifestatie in partijschap is, zal de afscheiding van
kerkelijke en staatkundige partijën te sterker worden.
Ongelukkig Nederland, wanneer het daartoe komen
moet!
Maar de voorstanders van de vrijheid van onderwijs
werpen ons nog eene andere drogreden toe. Men mag
den ouders, zeggen zij, de vrijheid niet benemen den
man hunner keuze tot onderwijzer hunner kinderen