Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 —
maar alle kerkelijke of coaliserende magt aan zich on-
derworpen houden. Maar dan ook moet het onder-
wijs en de opvoeding van Nederlands toekomstige
Staatsburgers een aanhoudend voorwerp van de zorg
der regering blijven.
Of zou men blind willen zijn voor de gevolgen, die
de afscheiding van Staat en Onderwijs na zich zoude
slepen? Wat zou er van een land worden, alwaar
de regering alle stoffelijke belangen der maatschappij
aan zich zeiven overliet? Zou zij niet een vreeselij-
ken misslag begaan tegen het welzijn dergenen, wier
welvaart zij moest bevorderen? Zou zulks de ware
vrijheid wezen, wanneer zij die belangen aan zich zei-
ven prijs gaf? En hoeveel te meer zou zij dus on-
heil over het land uitstorten, wanneer zij nog veel
dierbaarder belangen, als het ware, op eigen wieken
liet drijven? Dan juist zou de tijd geboren worden,
dat het zaad der tweedragt onophoudelijk gestrooid
werd, dat het verderfelijkste egoïsmus van menschen
werd aangekweekt, die geene andere bedoelingen zou-
den hebben dan vijandelijkheid tegen het gezag; dan
zouden de scholen broeinesten van onverdraagzaamheid
worden, en de geest in het ijzeren corset der werktui-
gelijkheid geregen worden; vaderlandsliefde en burger-
deugd zou uitdooven, en wij zouden geheel van ons
volkskarakter verbasteren.
Ziedaar dan de gevolgen van die hooggeroemde vrij-
heid van onderwijs, welker voorstanders ons echter
zullen tegenwerpen, dat de tint dezer kleuren veel te
donker is, en de bezwaren als uit de lucht gegrepen
zijn. Immers, zeggen zij, wil de concept-grondwet in
haar art. 183 wel vrijheid van onderwijs, maar niet