Boekgegevens
Titel: De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1848
[S.l.]: M.J. Portielje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M a 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203532
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Vrijheid van onderwijs, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vrijheid van onderwijs, het schrikbeeld dezer dagen: een wenk voor allen die het wel met het vaderland meenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 9 —
gen, zal de geestontwikkeling der natie hierbij lijden,
en de woelingen omtrent beginselen zullen van dag
tot (lag toenemen. Immers de jeugdige mensch is nog
niet in staat het ware van het valsche te onderschei-
den, en datgene, wat hem met den meesten aandrang
wordt ingescherpt, oefent een overwegenden invloed
op zijne gezindheid voor zijn volgend leven uit. In
elk land, waar men de volksbeschaving en met haar
de gehoorzaamheid aan de wet op hoogen prijs stelt,
behooren derhalve wetten en verordeningen te be-
staan , die der afdwalingen van den menschelijken
geest paal en perk stellen, en wanneer deze Wetten
en verordeningen den stempel van verlichting en wijs-
heid dragen, dan zal het naleven er van de jeugd het
gescliiktst maken, om eenmaal zelve de verpligtingen
van het Staatsburgerschap te vervullen.
Het is dus eene heilige verpligting van den Staat,
om de zaken van het onderwijs te behartigen ; het is
dus een volstrekt Staatsbelang, dat de burgers heldere
O ' O
begrippen van regt en pligt bezitten , en in verstan-
delijke en zedelijke kracht toenemen; het is dus be-
hartiging van het ware volksbelang bij den Staat, dat
hij alle middelen aanwendt, om valsche leeringen en
slechte beginselen van dweepende sekten of van revo-
lutionaire partijen op de scholen te weren, en inte-
gendeel die zuivere beginselen te bevorderen, waar-
door bij ontwikkeling van verstand en oordeel, ver-
draagzaamheid en liefde in eenen echt maatschappelij-
ken geest, onder de burgers versterkt en tot bewust-
heid gebragt wordt. Daardoor zal de Staat zijne eigene
burgers vormen, en zelf de hoogste opvoeder zijn. Hij
zal derhalve geene andere magt boven zich dulden,