Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VII
missen, welke een gezangboek roor de Bewaarscuolen
moet bezitten. Immers de inrigting dier nuttige cn wei-
[ladige stichtingen vordert een ander onderwijs., dan ge-
ivoonlijk op de lagere scholen gegeven wordt: de jeugd is
feederder en heeft andere behoeften ; gelegenheden,
waarbij het gevoel door het gezang eene gepaste stemming
kan verkrijgen^ zijn menigvuldiger en wisselen zich tel-
kens af
Ik heb getracht, door dit werkje in de bchoeßen der
Biiwaarscholen zooveel mogelijk , naar i.djne beste inzig-
len te voorzien, maar houd mij desniettemin overtuigd,
(lat het verre is van volmaakt ie zijn, en nog veel zal
te wenschen overig laten.
De gezangen, welke het in zes afdeelingen bevat, ' be~
reffen den lof van GOD in de geschapene dingen j ge-
beden cn dankzeggingen, opwekkingen tot edele hande-
Ingen en goede gezindheden , spreuken, kleine geschiede-
nissen, oefeningen cn bezigheden der kleinen en spelen.
Ofschoon deze gezangen, die, voor zoo ver mijne
ervanng strekt^ op school zoowel als te hins, door de
kinderen met graagte gezongen worden, eigenlijk voor de
Bewaarscholen cn huisgeziiinen bestemd zijn, sluit dit
cchter geenzins uit, dat vele derzelvcr ook ^ inet.nietmin^
der goeden uitslag, aan kinderen op de lagere scholen
kunnen gegeven worden; te meer, daar verscheidenheid
rn afwisseling, in het beoefenen eener wetenschap, den
maak voor dezelve bevorderen; maar nog meer, omdat ik
de melodijen in cijfers heb uitgedrukt, en wij in onze
'aal geen werkje van zoodanigai aard bezitten.
Ik heb voor de gezangen eene korte verklaring van het
zingen naar tooncijfers geplaatst ^ dewijl ik geen werkje
ken, dai daarover licht verspreidt en waarnaar ik
mdc kunnen verwijzen* De schrijifers, die ik hierover