Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
itunncn stand verbonden, inst., temäenfieid^ ijclatenheia
en gerustkeid opwdf.
Uit aanmerking van dezen weldadigen invloed^ welkt
door dc geschiedenis ( *) en door de ervaring geleerd
ivordt, en uit aanmerking van de behoefte, welke ik aan
gezafigen voor mijne school had^ ordwierp ih van tijd tot
\ tijd cenige zangstukjes, waartoe mij soms een Hoog-
\ iiuitsch versje het hoofddenkbeeld aan de hand gaf
5 Drie en zeventig derzehe, welke bij de jeugd den indruk
hei langst behielden en gaarne gezongen werden , heb ik
in dezen bundel opgenomen.
Ofschoon het aan den eenen kant waar is, dat er vele
gezangboeken voor de lagere scholen l)estaan, en waar^
van men zich ook op de Bewaarscholen bedient, zoo is
het aan den anderen kant niet minder waar ^ dat de
meeste derzelve in meer dan een opzigt dc veraschten
( * ) Door (Ie geschiedenis weet mm immers , dat, omstreetcs
het jaar der wereld i700 , zekere Tkracier, n^ct name O R^
PHEUS^ htt licht van kennis, deugd en godsdienst onder
de Grieken, welke toen nog op cencn lagen trap van he^
schavin^ stonden, door middel van zan^ ontstak ; dat hij, op
zijne Citer spelende , hun li(deren voorzoyig , welke de genoegens
van hel maatschappelijk leven en van zachtere zeden aanprezen , zich
over den lof van GOD uitbreidden en de Godsver eer ing aan
bevolen; en alzoo menschen ^ welke als wilden y ja als dieren ^ leef^
den i verbeterd heeft. Ook leest men, dat zektr TIIIM O-
THE U S , een toonkunstenaar , door zijn snarenspel
ALEXANDEIi den G rooien , zoowel tot den krijg konde
aanspore^i, als de driften van dien Vorst wist tot bedaren te
brengen en hem vrolijk te doen worden; alsmede, dat zeker
toonkunsttnaar , door de kracht van zijne kunst, ERICy Koning van
D£X£:a^RicEif , zoo toornig konde maken , dat hij eenige zijner
getrouwste dienaars met eigene handen om het letfcTibragt.Enwel-'
ke pogingen heeft DAVID aangewend, om Koniyig SAVL
m een goed hziincur ie brengen /