Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBEPxIGr.
Het zingen vcrc'ient, als een vooi'naam vormingsmid-
del , vroegtijdig en vlijtig beoefend te M-orden; het
srJierpl en oefent lid gehoor, versterkt gezonde longen ,
en is inzonderheid dienstbaar aan de zedelijke en tjevoel-
vormende opvoeding, naardien het de opbruising dér
hartstogten verhindert, droefgeestigheid en kwaadluimig-
heid verdrijft, tot vrolijkheid stemt ^ godsdienstige ije~
zindlicden opwekt en de gezellige genoegens verhoogt.
Op eene Bewaarschool, waar zang als voj-mingsmid-
del gebezigd wordt, werkt men stil en krachtig, op de
gemoederen der leerlingen. Daar ondergaat het bedeesde
meisje en het knaapje eene zigtbare verandering
ten aanzien van (jezindlieden en wil, van inborst en ka^
rakter: daar ziet ieder^ bij den eersten opslag van het
oog, dat vrije en ongedwongene in spreken en handelen,
dat opene en vriendelijke in het gelaat, dat levendige en be~
zielende in beide, hetwelk h^n zoo beminnelijk en voor
het onderwijs wezenlijk geschikt maakt,
Is alzoo het gezang voor jonge kinderen in het alge^
meen eene nuttige zaak, voor'de kinderen uit d^ laagste
volksklasse, die in grooten getalle de Bewaarscholen be-^
zoeken, is het vooral noodzakelijk. Door bij deze den,
smaak voor het zingen op te wekken en te leiden, opent
men kun eene milde bron, uit welke gedurende kun gan-
sehe leven, onder ntoeijelijkkedcn en zware lüsten^ aan