Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
D« liederen geschikt Toor de Bewaarscholen , moeten ecue een-
voudijge en gemakkelijke melodij hebben , door den inhoud voor
kinderen nuttig , en Toor hunnen leeftijd geschikt lijn.
Men gebruike daartoe zoodanige , die den luf van GOD in alles
wat geschapen is , lof en dank jegens Hem, opwekking tot goede
daden , kleine geschiedenissen , de bezijjheden der kinderen eii
dergelijke meer, uitdrukken.
LEOPOLD CniMANI,
Opgeruimde kinderen zijn tot volgzaamheid , tot allen arbeid en
tot alles goeds geschikt.
Dezcl/de.
Vrolijkheid herschept voor de kleinen alle velden der weten-
schap in velden met suikerriet.
JEAN PAUL.
Treffend is de invloed, we|^n een naïef en kinderlijk gezang
kan maken, zelfs op twee- en driejarige kinderen, al bestaat
hetzelve uit drie of vier woorden. AYederliefde en gezeggelijkheid
kan men door eene aangename melodij en stem bijna onweder-
staanbaar in het hart zingen.
j. u. yiEuiroLD.
Gttnt txemplarcn zijn echt ^ dan die dus gefeekcnd zijn: