Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
xxn
■No. 38. Bi; een b-vx>ek vp.n de i^^iet ïricc,-; oP"
\a:i liet Plaatselijk Be^ïuur.,
Op Moeders Verjaardag. • . . »
Bladz,
» 39.
« 40.
» 4L
» 42.
» 43.
Kerniislied.
Spreuken.
Spreuken,
Spreuken.
» 44
» 'i

» 46
» 47.
» 48.
» 49.
» 50.
» 51.
» 52.
r
» DO,
» 5'i.
GESCïIIEDKüRBiGE lIEDEREr^^
De knaap en het bloempje, of volg den
raad uwer ouders, . . , »
Eene onzigtbare hand leidt de kinderen.
Ter LoepassiiKj van een verhaal, waarin
van Gods voorzienigheid betrckkdijii kin-
deren qtsproken ïs, • . , »
De Meikever. Tegen het dierenkiveüci'.. »
¥ï.
OEFEN ir^'GEN EN SFEIEN.
Voor bet Spel,
Voor cn na het vSpH.
Oadcr het Spel.
Na het Spel. . . .
Na het Spel. . . . ,
Het verlengen van de klinkers.
Het zam^nvoegen van klinkers lot ver-
lengde - tv»ec - en diiekiankcn, . »
ïi^t zrinicnvoi^gt^n van eenen langen klank
7S.
80.
co
86.
83.
O O
lo:^