Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIX
sïfcJo van achl, slcc-it^ twee ïecl.cns ingesloten.
JD, Tccaeas, treïke cn gedeeSÉeii.ikc I^c
1'/ e g iïi a clurcn.
lilene lieuaneiing Let beaaadelde oiuler D. ei? C. lichl
!i:l uiMiulLen van dcaen vorm gcu£)i'g;:aa;n toe; de ge-
heele bewegiugeü würdea naar E. uiljedruivt; terwijl d'
gcdeoUelijkc ^o^^e;is C. aan de op dezelve vü^geaJe tec-
kciis vcibanden worden, aldus:
4 } 5 ( • G } 5 ( • 4 ) I 3 ( • 2 ) I ( • O ) II
De eersle, derde, vijfde eu zevende toon dezer rij duren
eik eea cn een twccile beweging.
O^jiuci Lin y VAk het voorsedra:;cr.3 ouder C, en D.
t Cj O O
Ingesloien teekens gelden voor eene beweging.
ISeshszt het gaheeï.
Het: zingen op cijfeis is voor de kinderen op de Eewaar-
i^clrokii bij uitnemendheid geschikt, dewijl <le toon voor-|
stelling hun duidelijk en verstaanbaar e:i meer naar hun-j
31C behoefle berekeatl is. Zij behoorea slechts de zeven
eerste getalmerken te kennen, om, onder kleine tcicgt-l
wijzingen, melodijcn, die in cijfers uitgedrukt zijn,
te Luiiiicn beoj^ft-neui