Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XV3H
reUjk in //ijti, neemt men Ier bepaii:!;; van den
toonduur, de diüi:ig van den kort&len toon voer maat,
,meet daarmede de beweging en plaatst achter bet cijfer
Lvau den iangsteu too:i zoo vele stippen , ais dezelve dee-
teii langer duur*", dan-dc kortste, en sluit die teekens,
liji, bijv.:
3 )( 1 •
>>Oii-
• 1 )( 3 •
schuld vreest
ir
5 ) h
3 ) C 5 •
geen kiag- ten."
ïa deze rij is elke beweging ïn vier deelen verdeeld ,
van welke de toonen der lettergrepen: oii, vreest, idatj
elk drie, en de toonen van de Ictlergrepcu: schuld^
geen, ten elk een deel bekomen,
i}uurt ccn toon J beweging, dan sluit men acht teekens
in, bijvoorbeeld, als in den lijd van den kortslen toon
Uit de voprgaande rij twee toonen gezongen worden, daa
komt die rij aldus te staan:
3)( l.....l 2)(3"---3'i}(5.....56 )
Doch zulke uitdrukkingen komen zelden voor, liidica
eene beweging al le veel verdeeld mogt zijn, doe men
beter het geheele stuk le vereenvoudigen, het getal be-
wegingen le vermeerderen en h^^t minst mogelijk getal
teekens in te sluiten. De voorgaande rij wordt, vereen-
voudigd^ dus uitgedrukt:
r2jl-'(l2)3--(34)5"(5G)
Donr Iwec van dc ingesloten teekens voor eene bewe-
5;ii'ig Ie nemen, is iedere beweging tot vier, en de gan-
schc rij tot twaalf bewegingen gebragt, cn heeft men in