Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XV11
ijk vooigaaud, tooiicijfer dczelfJe bclcekcnis in loouJuur
n looniioo;5Ïe.
Uit Art. 2.
Als een toon twee bewegingen moet tluren, kan men'
ijn cijfer niet tweemaal plaatsen, xoo ais de wan-
neer men twee bewegingen behoort ie wachten; dewijl
nen dan naar aanleiding van Art. 1. den toon op nieuw^
angeven-zoude.
Uit Art. 3.
/Vis een toon eene geheele maat moet duren, voegt men
ioüvele Stippen achter deszeifs cijfer, als het getal be-
ivegtngeii min één bedraagt.
C. Ï'OCKCÏI, laeike ccn gedcclic ccncr C»ewe-
gSsb^ «luren.
Twee of meer toonen, die in eene beweging gezongen
noeten worden, kunnen, o/*onderling gelijk, o/onder-
ng ongelijk in lengte zijn.
n het eerste geval heeft men de cijfers slechts in te
uiten, omdat de during van eiken toon door het getal
ijfcrs, welke tot de beweging behoorea, bepaald
t'ordt, bijv,:
4) ( O 3 ) C I 1 ) ( 5 4 3 4 ) ( 3 5 4 3 )
e toonen van de eerste en tweede beweging dezer rij
uren elk en die vlan de derde en vierde elk | bewe-
ng; terwijl er gedurende de helft van de eerste bcwe-
ug gewacht wordt.
i hel tweede geval, wanneer* de toonen onderling on-