Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
xr
il dï vcideeün;; der maten op dezelfde wijze gcscliiedt,
meÜjk, dcor regtopslaande strepen, en aan iiet begin
in e!k stuk aangewezen wordt door een half ingesloten
fer. 3. dat hier het woord: tcckens ^ cijfers, stippen en?
jtllen, en het woord: beweging^ zoowel een gedeelte
ner naat, als den tijd, in welken hetzelve gezongen*
oet \\orden te kennen geeft.
De loonvonaen, welke hier voorkomen, betreffen
tooiiioogte èu toonduur.
A. Lage en hooge toonen.
B. "oonea, die eene en meer bewegingen duren,
C. looiien, die gedeeltelijke bewegingen duren,
iJ. 'loonen, welke geheele en gedeelteiijke bewegin-
gtn duren,
A, «n hcoge iconen,
et een wn laag gezouf^en Avorden, dan staat zijn cij-
onder,en moet men hóm hoog zingen, boven eene
izontalelijn, aldus:
1 2 3 4 5 G 7
12 3 4
5
G 7.
5 G 7
deze reeks, welke meer dan de omvang der mensche-
e stem be\at, loonen de vier eerste cijfers lage, en de
i^cn laatste biooge toonen, ten opzigte van de miudcl-
aan.
Toonen, ueHie eene en meer Ijc^ve-
g^flngcn duren,
Toonen, die ecnc,
» )) twee,
/
*> » alle beweidingen ceuer maat duren.