Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIT
aangeduid worden, te erkennen, ijij Let gebruik dt
cijfers beeft men ail:cn met zeven \ersdiiliende leLk-
nen te doen, terwijl d-^ inrigling van ous liinsle
sei integendeel, den le-^riin;; vcrbi'.idt , oni zich e(
aanmerkelijk aantal noten, tr^n aandien van huiiuea vG
schulenden stand, oir^cn te mnkeu."
» Die gceuen intuscchcn, die liet gelviuik der cijTers.
plaats van noion thans aanbevelen, wiücii geenzins ^
noten over hot geheel afgeschaft on do cïjiers daarvq
in plaats hebben. Zij weten nirt allee:;, dat eene z%
ke wezenlijke veraudeiln.^-van teclvcnea, welke men 'i
dert eenige eeuwen algemeen haeft aaiige;iG:r.CK, b
zigtbaar anders het nieuwe hier de vojiLcur boven l
oude ook zoude veiuicnen , loch z-iu!or ecu ijcucxisc
gevolg zoude ondernomen worden. Zij hebbea bij h(
poging om de cijfers in ta voeren, eiilKcl de \olksscka!
op het oog, cn zijn van gevoelen, dat liet gebruik i
cijfers, ten minste tot dian trap volkonen to'ereike^
is, waarop men dc jeugd in deze rigting kan biengen
111, Na aldus de moeijelijkheden van het zingen^
onderscheidene grondtooncn en naar verschillende sl
tels, en het verband, hetwelk tusschen de cijfers eil
toonen eener klankladder bestaat, aangewezen te lij
beu, rest mij nog het uitdrukken van deze en g
toonvormen door cijfers. Doch alvorens hiertoe ovei
gaan, moet ik opmerken: 1. dat de hier ^oorkoi^s
toonvormen slechts de zoodanige zijn, weike bij de
fers anders voorgesteld worden, dan hij dr