Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIII
intervallen voor den geest, naar de getalverhonding,
'ijk iemand , die naar eenen met cijfers voordienen Bas
etlt. Het is liem evenveel, uit welken klankladder hij
oet zingen; want hij heeft met de verschillende klank-
dders en verschillende sleutels niets te maken, maar
eft zich enkel en alleen te bepalen bij het vatten der
or cijfers aangeduide intervallen." ,,De Meester geeft
ra slechïs dea grondtoon aan van het gezang, hetwelk
zal zingen, om hem dezen, zoodoende , duideiijker en ze-
ider in te prenten; ook kan de Meester hem het hoofdac-
)rd aangeven. Dat het voor kinderen gemakkelijk is,
toonen naar cijfers in plaats van noten tc Iccren vat-
ül^, is in den aaid der zaak zelve gelegen, en wordt
r de ondervinding bevestigd." De cijfers namelijk,
teekenen, weike zij veel gemakkelijker kunnen lee-
dan de noten: bij het leeren van de eerste hebben
slechts op céne zaak cn bij het beoefenen van de
ste op onderscheidene zaken te letten.
Door de cijfers wordt de bctrekkii:g der toonen in
klankladder regtstreeks opgegeven, zoodat men ter-
d ziet en weet, welke interval er plaats vindt; ter-
men in tegendeel bij de noten eerst hunnen stand
;n tusschcn de lijnen berekenen <^n dc lijnen bene-
i de tusschenruimten dient te tellen, om dc betrek-
der toonen in den klankladder, welke door dezelve
Dit zijn dan oo\ de rrdeuen , waarom ik de Icllers rau
ankladdcis, uit welke deiti ilutjes war«n , heb wsg
n.