Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XII
men niet noouig lieeft zieh cp de beoefening van dez<
verschillende klankladders en van deze onderscheidei
sleutels uitteleggen. Deze teekenen zijn de cijfers, D&
ze Avorden ten aanzien der beteekenis op dezelfde wijze
als bij met cijfers voorziene bassen gebezigd. De 1 be
teekent eenen grondtoon, waaruit een shik gaat, de
de Seconde van den grondtoon, de 3 de Tcris, de 4 (
Quart, de 5 de Qnint, de G de Sex, de 7 de Septime.
»Deze beteekenis der cijfers, cn deze hare betrekkin
op de toonen blijft in alle klankladders altijd dezelfde
omdat door de cijfers een bepaalde toon niet slechts op
pervlakkig, maar ook de betrekking van oenen toon
de klankladder aangeduid wordt. De volgende tafe
waarnaar een ieder, die slechts de noten kent, een mi
iikaal stuk uit noten in cijfers en uit cijfers in notei
uit de eene klankladder in de andere klankladder k:
leeren overbrengen of overzetten, ( transporteren , ) za
hetgeen ik hier aanvoerde, duidelijk maken."
Tafel van
GROOTE TERTS KLANiaADDERS.
( VEREENVOUDIGD. )
A , F , Bmol ,
b , g , C ,
, a , d ,
,bmol, einol ,
» c , f ,
» d , g ,
C ,
d ,
e ,
f ,
S .
b ,
G
a
b
c
d
e
fis
, D
, e
,fl3 ,
rr
» a >
f a ,
» ^ ♦
,cis »
cis
d
e ,
fis ,
Emol of Amoï
f _ of bmol
g of c
amol of dmol
bmol of emol
c of f
d of g,e
»De leerling zingt de toonen naar de cijfers en bre