Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
XI
oriilng, die ivA don IJaiikïadder van C gronte tevls met
asMieid. de tonnen, naar (Ie noten weet te vatten , een
ïnk uit G groote tcrls, uit ]jmoi of uit eenen anderen
lankadder; liij zal er voor blijven steken, terwi jl hij i
tich op nieuw de betrekking dei" noten op de toonen '
oet eigen maken. Of wil men van de jeagd in de
lolkssclnien niei vergen, dat zij uit alle toonen leert
iiigen, zoo kan men cr nogtans niet voorbij, om baar
minder moeijelijke en meest voorkomende toonen i;i
scherpen. Deze nu zijn de acht klankladders van C
D. A, F, ]j mol. E mol. A mol gioote terts, en <le zes
ankladders van A. E, D. G. C. kleine terts. Het
'leren zingen wordt reeds daardoor, even zoo mocïje-
fjk gemaakt, als het leeren iezen zoude gemaakt wor-
n, v»'auneer men genoodzaakt werd, zicii op de
oefening van veertien onderscheiden alphabeten tc ge-
ker tijd toe tc leggen."
»ïïietbij komt nog, dat de stand der nolrn naar de
r sleutels, den Discant y den JU, den Tincr cn dea
ssleutel, viermaal verschillend is, dat dns^ reeds bij
lize veertien klankladders eene" zes cn vijftigniaiigc vcr-
'j|ieidenheid plaats heeft.'*
11.,» Ora v.\i deze moeijelijkheden uit den weg te rui-
ii, zoo heeft men, vooral uit aanmerking van dr
:Jjheid des tijds, welke op dc- volksscholen aan het
zikaal onucrwljs der jeugd kan t-aegewiji werden,
proef gemaakt, om hi ï:'aats vaa noleu, andere tee-
in ïc voeren, en wel zulke l.'ij v;elLcrG gebruik