Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
bekwam het overligt, e;i, plomp! daar iag hij Iti den
stroom, welke hem als eea' bal met kracht medevoercie4
Een Heer, die met eeneu grooten poedelhond aaa di^u
^<)ever dier rivier v/aiulcide , ?:ng den knaap in het waien
[f^torten. De poedel koiule goed zwemfnea, ging gaarne!
het water en haalde uit hctzelve alles, wat hij
drijven. De Heer wees naar dea knaap heen, v/clke iii
het water polste, en hsval dea hond hem er Vit ta haieruj
De hond, gehoorzaam aaa zijaen meester, was niet
eenen sprong in water, zwoai naar den knaap
vatte hem bij den kraag van den rok en keerde zweTnmende
naar den oever terug, waar reeds de lieer slond om dea
braven hond den jongen af ie nemen ea op den wa!, op
het drooge, te brengea. Da knaap was zo,^ bleek a!s1
eene doode en lïad de oogen gesloten: hij wist niet \rat
met hem geschiedde. ])e goede Heer droeg dea knaap'
naar zijne ouders, waar hij ontkleed, ia het beri gelegtl
werd en warme thee drinken moest. Hij kwam spoedigi
weJer bij, maar was echter vele dagen ziek. De ouders
bedankten den Heer van harte, dat hij hunnen zoon ge-
red had en lieten uit erkentelijkheid den gehoorzaiaea
hond, die den jongen uit het water gehaald had,
groote leverworsten braden.