Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
laakt. 0[) eens hoorde hij de slem van het kind, J
Hij dacht, dat hier menschen zijn moesten, die hem f
.. .. e
dea weg. zouden kunnen wijzen. Hij drong dus, en*
wel uiet veel moeite, dcjr het kreupelbosch naar de^^
[)laats van waar hij de stem hoorde; en toen hij na-'^'
tier kwam, hoorde hij verscheiden malen deze woor-i
den: «Ga, of ik sla u op den bi'k!" Toen hij er nu
eindelijk geheel en al doorgeworsteld was, zag hij met
de grootste verbaasdheid een kind tegen eenen boom
sitteu, en zes jonge wolven om hetzelve henen, die
eikens naar het kind hapten, maar toch niet durfden
oebijten, want als er een was, die het te na kwam,
tlan sioeg het hem met den lepel op den kop of op
len snuit, en zeide: «Ga of ik sla u op den bek!"
Dc man hoorde nu ook van verre het geschreeuw
3er lieden, die het kind zochten. Hij riep hun toe; i
naardoor zij bij hem kwamen. Toen werden de jonge
ivolven dood geslagen, het kind gelukkig gered en on-
ïesciiadigd in de armen zijner moeder overgeleverd.
K», 2.
Een kleine jongen, hij was nog maar vijf jaren oud,
peelde eens aan den kant van een breed stroomend wa-
er. Hij wierp er houtjes in en vischte dezelve ook we-
ler op. Was dat niet een zeer gevaarlijk spel? Waarom?
iij boog zich te ver over hetzelve heen, het bovenlijf