Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 'iG
No. 71.

5
oir.
1

]
11,1 l
Mui-der! hebt gij niet Ie malon ?
2 2 1
ü
b
f)
f)
O
/ ti O
V^'aar-om slaat uv/ mo-len stil?
l . L l 1 I 1 2 3 1 I
(iij moet tocli dc paclit be-ta-ltMi
5-r—
1 Ü
]\lu!-derl juaal dus maar ï^e-zwiiul.
iii
Moeder! hebt ^ij r/iet te malen?
Waaïom staal de uioleii slüï
Gij mopt voor ons koüij malen
Moed ei ; maal dus n;aar gci^vrind.
Ondcrcigtsn^. Gedurende hel achlcreauvol^end zin^^f
Tun dit Liedje bootsen de kleineïi het ronddraaiieu eu de ^verKil
gen van oaderscheidene molens na, als; liet oindraaij^'n van een
\\indmolen, waarbij zij dan uitgestielitea arm met uilgosprei
vingers in eenen kring rond bewep;en; bet omwentelen van
scheprad eens watenuoiens , waar Lij zij dc beide armen
handen om elkander draaijen; de werking van eeuen pe-mol(
waarbij fij de beide vlakLe handen tej^en idkander wrtjv«
de werking van eenen oliemolen , waarbij zij met de vo(
starapea en de hand rond bewegen ; liet draaijen aau ee
koliijmolen , doch hierbij zlnj^en zij het tweede veisje j en be
j^en hunns hand bij de woorden : Moeder ! maa) lUts ntaur
ztvind I veel sneller dan bij de drie andere regels.