Boekgegevens
Titel: Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Auteur: Kingma, Fokke Yntes
Uitgave: Leeuwarden, Nijkerk, Amersfoort en Dordrecht: P. Burggraaff, I.J. Malga, W.L. Okhuijzen en H. Lagerweij, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-364
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203515
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Muziekwerken (vorm), Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Orpheus onder de jeugd, of gezangen, oefeningen en spelen, ten dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen: zijnde tevens eene uitgelezene verzameling van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIll
nagegaan hel/, behandelen de. znaL in hare allcreersh
beginselen en dringen niet door tot het uitdruhken van
MincngesteJde melodijcn.
Achter dc gezangen heb ik, bijwijze van bijlage, twee
verhalen gevoegd, welke door dc kindéren , voor het zin'
gen van het 45. gezang tjelezen of hun door den Onder"
wijzer verhaald kunnen wonlen.
In hoeverre deze stukjes, die alle langzaam vloeien
geumgen worden, voor kinderen passen, laat ik aan be-
voegde kunstregters over te beoordeelen, wier aanmer-
kingen of teregtwijzingen tnij steeds welkom zullen zijn.
Het doet mij leed, dat, in weerwil van eene zorgvul-
dige naziening, door den spoed, waarmede het werkje
moest afgedrukt worden, er nog eenige drukfouten en
misstellingen zijn ingeslopen, welke ik acht, verbeterd te
moeten worden, volgens de hierachter gevoegde lijst. An-
deren van minder aanbelang zullen in het lezen wclligt\
minder stooten en gemakkelijk kunnen verbeterd worden.}
Bat ORFHEÜS der jeugd nuttig moge zijn; «faifl
hij den kleinen het verblijf op de Bewaarscholen moge)\
veraangenamen - hun gemoed en gevoel moge stemmen'^
en vertederen - bij hen den lust an smaak voor het ge-\
zang opwekken en leiden en alzoo het indringen van ze-\
deverpestende liedjes in hunne harten moge verhinderenl
is de wensch van
DEN SCHRIJVER.