Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
eene reeks gruwelen en onmenschelijkheden. Chlotarius I,
de Jongste van Clovis' zonen, werd, nadat al zijne broeders
en neven een natuurlijken of gewelddadigen dood waren ge-
storven, in 558 alleen koning van het uitgebreide Frankische
rijk. Toen hij drie jaren later overleden was, zocht Chilperik,
de jongste zijner vier zonen, zich van 'de regeering en de
schatten zijns vaders meester te maken. Chilperik werd echter
door zijne broeders Siegbert, Guntram en Charibert gedwon-
gen, de heerschappij en de schatten met hen te deelen. Het
leven, dat de Merovingers leidden, was over het algemeen
schandelijk. Zij voerden, in strijd met de Germaansche zeden,
de veelwijverij in en namen niet zelden, tot groote ontevre-
denheid der aanzienlijken, vrouwen van lage afkomst, zelfs
lijfeigene, tot gemalinnen. Het maakte daarom een goeden
indruk, toen Siegbert, de dapperste der broeders, in 't huwe-
lijk trad met Brunehilde, de dochter van den Westgothischen
koning AthanSgild. De Franken van Neustrië, waar Chilperik
regeerde, drongen er bij dezen na den dood zijner vrouw op
aan, insgelijks eene koningsdochter tot gemalin te nemen.
Hij huwde daarop met Gaiswintha, de zuster van Brunehilde,
doch bleef geheel onder den invloed van eene zedelooze vrouw,
Fredegonde, met wie hij sedert lang liefdesbetrekkingen had
aangeknoopt. Kort na haar huwelijk werd Gaiswintha ver-
moord. Brunehilde besloot den dood harer zuster te wreken
en zette haar gemaal Siegbert tot een oorlog met Chilperik
aan. Siegbert zegevierde en werd door de aanzienlijken van
Neustrië in Chilperik's plaats tot koning verheven. Toen
hij kort daarna te Parijs aan een vroolijk feestmaal zat,
drongen twee mannen tot hem door, die heta met vergiftig-
de dolken doodden. Brunehilde werd kort daarna door
Chilperik gevangen genomen en te Rouaan gevangen gezet:
haar vijfjarig zoontje Childebert ontsnapte echter met behulp
van een harer getrouwen naar Austrië. Te Rouaan maakte
Brunehilde kennis met Meroveg, een zoon van Chilperik uit
diens eerste huwelijk, die liefde voor haar opvatte, met haar