Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET BYZANTIJNSCHE RIJK YAN 476—802.
Sedert Rome in 476 onder de heerschappij der barbaren
was gekomen, werd Constantinopel b^ mtódel|mnt tféï be-
schaafde wereld. De handel verschafre dffl wérfderigen By-
zantijnen het kostbaarste, dat Azië en' Afrjlca dplev^en ^ de
wedrennen in den circus en de onop loudèlijke twisten (jver
de godsdienstleer hielden voortdureril hunne' belatigstelling
gaande. Evenals te Rome waren de ; wagenmenners te Con-
stantinopel door vier kleuren onderscl eidép_^n d^rnaar vojfm-
den zich onder de gansche bevolking vier partijen, (ijssc}ien
welke een groote naijver ontstond. Wél^a vferden sttat-
kunde en kerkleer in die partijschapp m d^ii boventoon. De
Blauwen, bij wie ^ich de Witten aan lotefi^ w^n voorstan-
ders van de orthodox Katholieke leer welke Jézus
eene goddelijke en eene meuschelijke natüTflriiad gehÄd; de
Groenen, die door de Rooden versterkt werden, stonden de
leer der monopkysieten voor, volgens welke Jezus slechts
ééne natuur, namelijk eene mensch geworden goddelijke, had
bezeten. Onder keizer Anastasius, den zesden opvolger van
Arcadius, waren de Groenen eens met verborgen wapenen in
den circus gekomen, en hadden zij 8000 Blauwen neergestooten.
De achtste opvolger van Arcadius was Justinianus. Hg
was gehuwd met Theodora, de dochter van een man, die
gewoonlijk de beerenhoeder werd genoemd, omdat hij voor de
Groenen oppasser was over wilde dieren, die in den circus
moesten strijden. Na diens dood verzocht zijne weduwe, dat
de betrekking zou worden opgedragen aan iemand, die voor haar
en hare kinderen wilde zorgen; doch de Groenen weigerden
hunne toestemming te geven, en beschimpten bovendien haar en
II. 1