Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
zondering van Northumberland aan zijne heerschappij onder-
worpen had, en gehuwd was met de Christin Bertha, eene
dochter van den Fränkischen koning Charibert. Aanvankelijk
hield Ethelbert Augustinus en zijne metgezellen voor toovenaars,
en wilde hij zich niet anders met hen onderhouden dan in
de open lucht, uit vrees, dat zij hem in een overdekt ver-
trek zouden kunnen betooveren. Toen hij de zendelinge»
echter in hun ingetogen leven nader leerde kennen, en Bertha
hem omtrent hunne bedoelingen gerust had gesteld, gaf hij
hun verlof het Christendom vrijelijk te prediken. Volgens de
voorschriften van Gregorius ontzagen zij de gewoonten der
Saksers, en trachtten zij de heidensche heiligdommen en alta-
ren, in plaats van ze te vernielen, in Christenkerken te her-
scheppen. Augustinus werd tot aartsbisschop van Canterbury
benoemd en stichtte daarna in Britannie verscheidene bis-
dommen. Zoowel hij als de hem ondergeschikte bisschoppen
bleven den bisschop van Eome als hun meerdere en hun
hoofd beschouwen.
Het oude Germaansche geloof, dat de goden zich bij voor-
keur op deze of gene heilige plaats ophielden, werd door de
Angelsaksische Christenen op Eome overgebracht. Menig aan-
zienlijk man begaf zich naar Eome om daar te sterven, in
de meening, dat hij dan door de heiligen in den hemel wel-
willender zou worden ontvangen. Vele aanzienlijke jongelin-
gen, en vooral zij, die zich aan den geestelijken stand wilden
wijden, vestigden zich eenigen tijd te Eome, om daar onder-
wijs te ontvangen. Om de hieraan verbonden onkosten te
bestrijden, voerde koning OfFa den St.-Pieterspenning in, eene
belasting, geheel ten voordeele van den bisschop van Eome.
Clovis, de koning der Franken.
Tijdens den val van het West-Eomeinsche rijk woonden de
Alemannen in de vlakte van den Boven-Eijn en in de streken