Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
van genoemde maand. Van bizonder gewicht was het Joel-
feest, thans het Kerstfeest, Dan had de zon haar laagste
punt bereikt, en werd zij als wedergeboren om eene nieuwe
lente te brengen. Als haar beeld werd dan het everzwijn
geslacht, en beloofden de mannen bij den beker van Braga,
den god der dichtkunst, in den loop van het nieuwe jaar
eene koene daad te volvoeren, waardig om in Braga's zan-
gen herdacht te worden. Het eerste lentefeest was gewijd
aan de godin der aarde en der liefde, Freya, de gemalin
van Njördr, den god der scheepvaart. Haar teeken was een
schip, dat tevens als wagen diende, en daarnaar werd haar
feest later in 't Latijn carrus navalis genoemd. Het leeft
thans nog voort in ons carnaval of vastenavond. Het tweede
lentefeest werd ter eere van OstSra, de lentegodin, gehouden.
Men at dan rood gekleurde eieren, die als zinnebeelden gol-
den van de herleving der natuur. Een vroolijk feest werd
daarna gehouden om de overwinning van den zomer op den
winter te vieren, waarvoor later het Pinksterfeest in de plaats
is getreden. Eindelijk vierde men den zomerzonnestilstand,
waqneer de nacht het kortst is. Die nacht werd verhelderd
door het ontsteken van vuren, in lateren tijd Johannesvuren
genoemd (24 Juni).
De Angelsaksers.
De Briten kregen, nadat de Romeinen hun land hadden
ontruimd, geducht te lijden van invallen der Pieten, de be-
woners van Schotland. Daar de Briten, die van de Romeinen
de beschaving en het Christelijk geloof hadden overgenomen,
geheel aan den krijgsdienst waren ontwend, konden zij de
woeste bewoners van Schotland moeilijk afweren. Hetzij op
verzoek der Briten, hetzij omdat het land een gemakkelijke
prooi scheen, viel eene afdeeling der als zeeschuimers be-
ruchte Angelsaksers, volgens de sage onder aanvoering van
Hengist en Horsa, in het midden der vijfde eeuw in Britannië.