Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.50
toezicht over weide, akker, keuken en kelder. Al werd de
man hooger geacht dau de vrouw, en verheugde men zich
bij de geboorte van een kind meer, wanneer het een jongen,
dan wanneer het een meisje was, toch wist de Germaansche vrouw
zich boven den toestand van ondergeschiktheid te verheffen,
waarin de vrouwen bij de Oostersche volken en zelfs bij de
Grieken gehouden werden. Zij had dit te danken aan haar
streng zedelijk leven en aan de omstandigheid, dat de man-
nen evenmin als zij onderwijs ontvingen en haar dus niet
in kennis overtroffen. Vrouwen, die een meer dan gewonen
verstandelijken aanleg bezaten, werden dikwijls in moeilijke
gevallen geraadpleegd. Somtijds werden zij beschouwd als
wezens met eene geheimzinnige, hoogere kennis begaafd, en
dan oefenden zij als waarzegsters een grooten invloed uit.
Het harde lot, dat de vrouw had moeten ondergaan, was
niet zonder invloed op hare ontwikkeling gebleven. Terwijl
hij, die zich van zijne kracht bewust is, regelrecht op zijn
doel kan afgaan en niet behoeft te schromen, de waarheid
te zeggen, is het voor den zwakke en onderdrukte moeilijker,
steeds oprecht te zijn, en tracht hij dikwijls langs kronkel-
paden en sluipwegen zijn doel te bereiken. Nu had in de
tijden, dat op lichaamskracht de hoogste prijs werd gesteld,
de vrouw zich tegenover den man steeds als de zwakkere
gevoeld, en daar de aanleg tot deugden en gebreken over het
algemeen overerfelijk is, was de vrouw geworden, zooals zij
in Ae,Edda, eene der oudste Germaansche oorkonden, wordt
geschetst: ,/Niemand vertrouwe de woorden van een meisje,
noch hetgeen eene vrouw tot u spreekt, want haar hart
draait als het wentelende rad, ongestadigheid woont in de
borst der vrouw." Algemeen werden de list, de wraak- en
de moordzucht der vrouw gevreesd.
Bloedverwantschap werd bij de Germanen in hooge eere
gehouden. Allen, die tot een zelfde geslacht of adel be-
hoorden , hielden zich nauw aaneengesloten, en toen aan het
zwervend leven meer en meer een einde kwam, namen gan-