Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.48
schappij der Omaiaden te Damaskus een einde werd gemaakt,
scheurden de Mohammedanen van Spanje zich af en stichtten
zij onder Abd Errähman het Mohammedaansche rijk van
Cordöva. De Mohammedanen van het Westersch chalifaat
worden Mooren, die van het Oostersch, Saracenen genoemd.
De West-Grothen, die zich niet wilden onderwerpen, hielden
zich staande in het bergland van Asturië.
Het leven der Germanen in
Skandinavië, Duitschland, Nederland,
Engeland en Frankrijk.
Evenals de Indiërs, Perzen, Grieken, Romeinen, Kelten
en Slaven, stammen ook de Germanen van de Ariërs af,
die duizenden jaren geleden de hoogvlakte Pamir in Azië
bewoonden. De Germanen, die zich in Duitschland, Neder-
land, Engeland en Frankrijk hebben gevestigd, zijn uit Skan-
dinavië gekomen; zij drongen de Kelten, zooals de Briten
en Galliërs, voortdurend meer naar het "Veesten.
Duitschland was vóór een paar duizend jaren een bijna
onafgebroken woud, waarin zich hier en daar opene plekken
bevonden, geschikt voor wei- en bouwland. Het duurde
een geruimen tijd eer de Germaansche stammen in Duitsch-
land vaste woonplaatsen innamen. In de dagen van Marius
zochten de Kimbren en Teutonen zich in Italië te vestigen;
tijdens Caesar beproefden Germaansche stammen, zooals de
Helvetiërs, vasten voet in Gallië te verkrijgen. Nog gerui-
men tijd duurden dergelijke verhuizingen voort. Wanneer
een stam zich in eene streek gevestigd had, die genoeg
voedsel opleverde, nam de bevolking weldra zoozeer toe, dat
er gebrek begon te heerschen, want de Germanen waren
trotsch op een groot aantal kinderen, en slechts bij uit-
zondering lieten zij zich door de lage zelfzucht, aan on-
beschaafde volken eigen, verleiden, om, gelijk de Arabieren