Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.533
stad zou zien. Intusschen was de verdediging wanhopiger en
gelukkiger dan men had mogen verwachten: de eerste be-
storming werd afgeslagen. Nu begreep Mohammed II, dat
hij de stad ook van de zeezijde moest aantasten, en dewijl
hij geen middel zag den ketting te verbreken, liet hij op
een nacht een zeventigtal schepen over land achter den
ketting slepen. Zij werden daartoe op eene baan van zeer
sterke met vet besmeerde balken getrokken en dan voort-
geschoven. Ter bescherming der onderneming waren genoeg
troepen met geschut aan den oever opgesteld, om een uitval
uit de stad te kunnen afslaan.
Dewijl de muren der stad door het voortdurend schieten
op menige plaats op het punt waren in te storten, besloot
Mohammed tegen het einde van Mei eene algemeene bestor-
ming te wagen. Vooraf trachtte hij den keizer nog te be-
wegen, de stad over te geven door hem met zijn hof en
zijne schatten vrijen aftocht aan te bieden en te verzeke-
ren, dat de inwoners er zouden kunnen blijven wonen en geen
overlast van de Turken te lijden zouden hebben. Constan-
tijn Paleolögus antwoordde, dat hel noch aan hem, noch
aan de burgers stond de stad over te geven, doch dat hij
bereid was vrede te sluiten en zooveel schatting te beta-
len, als zijne middelen toelieten. Twee dagen later liet Mo-
hammed in den vroegen morgen, terwijl de sterren nog aan
den hemel stonden, de bestorming beginnen. De Byzantijnen
verdedigden zich met leeuwenmoed. Niet slechts de minder
geoefende troepen, zelfs de Janitsaren werden teruggeworpen.
Dit gezicht kon Mahommed niet verdragen. Hij liet de
wijkende troepen door zijne met ijzeren roeden gewapende
trawanten naar den muur terugdrijven, en met nieuwe woede
werd de bestorming ten derden male ondernomen. De bele-
gerden, die de plaatsen der gesneuvelden en gewonden niet
konden aanvullen, waren eindelijk niet langer in staat den
vijand buiten de muren te houden. Constantijn Paleologus
valt met een klein aantal getrouwen in de dichte drommen