Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.47
op bevel van Witïza de oogen waren uitgestoken, niet moeilijk
een opstand te verwekken, Witiza van den troon te stooten
en dien zelf te beklimmen. Maar nu riepen de zonen van
Witiza, gesteund door hun oom Oppas, den bisschop van SeviUa,
en door graaf Juliaan, die de Afrikaansche stad Ceoeta met goed
gevolg tegen de Mohammedanen verdedigd had, de hulp in
van Moeza, den stadhouder der. Omaiaden in West-Afrika.
Deze zond zijn veldheer Tarik naar Spanje met een leger,
dat slechts 12,000 man telde, doch spoedig versterkt werd
door vele ontevreden West-Gothen en de troepen van Juliaan.
De rots, waar de Mohammedanen hunne eerste legerplaats
opsloegen, kreeg den naam van Gebel al Tarik (Gibraltar).
Na eene reeks minder beduidende gevechten, waarin het
voordeel aan de zijde van Tarik was, kwam het niet ver van
kaap Trafalgär tot een beslissenden veldslag (711). Het leger
van Roderik overtrof in getalsterkte dat van Tarik, doch het
telde vele heimelijke aanhangers van Witïza's zonen en bestond
bovendien grootendeels uit huurlingen. Acht dagen lang
werd de strijd telkens hervat. Reeds begon de kans zich
ten gunste van Roderik te keeren, toen een gedeelte zijner
troepen naar de Mohammedanen overliep, en dezen daardoor
in staat werden gesteld eene beslissende overwinning te beha-
len. Roderik moest vluchten, en verdronk waarschijnlijk bij
het oversteken van den Guadalquivïr.
Ofschoon de Mohammedanen, die onder Tarik's bevel
stonden, tot 9000 waren ingekrompen, drong hij onversaagd
dieper in Spanje door. De Joden, die zooveel van de Chris-
tenen te lijden hadden gehad, en de lijfeigene boeren be-
groetten hem als hun bevrijder. Nadat Tarik zijn plechtigen
intocht in Toledo had gehouden,, kwam Moeza met een nieuw
leger in Spanje en voltooide de verovering van dat land.
Vele Christenen gingen tot den Islam over en verkregen
daardoor gelijke rechten met de veroveraars. De West-Gothen,
die Christenen bleven, moesten eene schatting betalen, doch
leden geene geloofsvervolging. Toen in 750 aan de heer-