Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.529
van het vroeger zoo uitgestrekte Byzantijnsche rijk. Alvorens
echter die stad te kunnen veroveren moest hij te velde trek-
ken t^en Sigismund, den koning van Hongarije, die, gesteund
door de zich in Europa verbreidende vrees voor de Turken,
met behulp van Eransche en Duitsche hulptroepen een groot
leger op de been had gebracht, en daarmede in de vlakte
van Nicopölis Bajazet afwachtte. Den avond vóór den slag
brachten de Christenen alle gevangenen, die zij op hun tocht
gemaakt hadden, in koelen bloede om het leven. De strijd
werd met groote verbittering gevoerd en eindigde met eene
volkomen overwinning van Bajazet, die den volgenden dag
op zijne beurt al de krijgsgevangenen liet dooden en zich
daarna meester maakte van Bosnië en Griekenland. Nu sloeg
hij het beleg voor Constantinopel en reeds was de stad op
het punt zich wegens gebrek aan levensmiddelen te moeten
overgeven, toen in het Turksche leger de tijding kwam, dat
de Mongoolsehe veroveraar Timoer Lenk in Klein-Azië was
gevallen. Onmiddellijk brak Bajazet het beleg op, om den
indringer terug te drijven. Timoer kreeg van zijne vertrou-
welingen den raad, onderhandelingen met den geduchten Ba-
jazet aan te knoopen, doch daarvan wilde hij niets weten.
Hij slaagde er zelfs in, den zijnen moed en vertrouwen in te
boezemen, door zijne sterrenwichelaars te laten verklaren, dat
eene buitengewoon groote komeet, welke in die dagen Europa en
Azië in verbazing bracht, een voorteeken was van den goe-
den uitslag zijner onderneming. Bajazet had op zijn tocht
door Klein-Azië met allerlei tegenspoeden te kampen. Gebrek
aan levensmiddelen en vreeselijke stormen, die de tenten ver-
nielden, bedierven de stemming zijner troepen. De legers
ontmoetten elkander nabij Angora. Bajazet, die met 90,000
man misschien wel 800,000 vijanden moest bestrijden, gaf
aan zijne troepen bevel geen kwartier te geven en schaarde
hen tegen de helling van een heuvel in slagorde, zoodat hij
in den rug tamelijk wel gedekt was. Op den rechtervleugel
stonden de Aziaten, allen ruiters, met de goed gepantserde
11. 34