Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.525
Het Byzantijnsche rijk en de Turken.
In het begin der XlII^e eeuw verliet een Turksche stam
de streken van het meer Aral om zich aan het juk der Mon-
golen te onttrekken. Hij begaf zich langs den zuidelijken
oever der Kaspische Zee, hield zich eerst op in Armenië aan
den Boven-Euphraat en vestigde zich daarna in Syrië. Later
kwam deze stam in dienst van Soliman, den Seldschukschen
sultan van Ikonium. Van de wijze, waarop dit geschiedde,
wordt het volgende verhaald. Toen de stam onder zijn opper-
hoofd Ortogul langs de grenzen van Ikonium door Klein-
Azië trok, zag hij in de vlakte twee legers in gevecht. On-
middellijk sloot hij zich bij het minst talrijke aan en hielp
dit de overwinning bevechten. De verslagenen waren de Mon-
golen, de overwinnaars de Seldschukken van Ikonium. Soli-
man gaf aan den stam, die hem zoo onverwachts hulp had
verleend, woonplaatsen in het Westen van zijn rijk en be-
noemde Ortogul als bevelhebber zijner troepen. Deze werd
in zijne hooge betrekking opgevolgd door zijn dapperen en
schranderen zoon Osman, die weldra grooten roem behaalde
in den strijd tegen de Byzantijnsche stadhouders in het Westen
van Klein-Azië.
Met Soliman stierf het regeerende huis van het rijk Ikonium
uit, en daarop volgde een tijd van verwarring en oorlog, ge-
'durende welken het Osman gelukte in Klein-Azië een nieuw
Turksch rijk te stichten, waarvan hij sultan was, en dat naar
hem den naam van het Osmanische draagt. Om den moed
zijner krijgslieden aan te vuren toonde hij hun een vaandel,
dat hij van Soliman zou hebben gekregen en voor de heilige
vaan van den Profeet uitgaf. Het door Osman gestichte rijk
werd door zijn zoon en opvolger Orkhan (t 1360) voor goed
bevestigd en geregeld.
Dewijl de Osmanische Turken slechts onder de wapenen
kwamen als er gestreden moest worden, en tengevolge van