Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.524
poging gedaan om Hindostan te heroveren. Baber stichtte
er nu het rijk van den Groot-Mogol; hij stierf in 1530.
Sedert historische tijden zijn de Hindoes in vier groote
kasten verdeeld: de Brahmanen of priesters, de Kshatria's
of krijgslieden, de Waisia's of kooplieden en de Soedra's of
landbouwers. Maar er bestaat een door geheel Indië erkend
verschil tusschen de Soedra's, die als een lager ras worden
beschouwd, en de drie hoogere kasten, wier leden bekend zijn
als tweemaal geborenen en kenbaar aan een geheimzin-
nigen draad, die hun op jeugdigen leeftijd wordt omgedaan.
Bovendien is er in Indië eene zeer talrijke bevolking, die
nog lager geacht wordt dan de Soedra's, en wier leden bij
de kasten als verworpelingen of Paria's bekend staan. Zij zijn
dienstboden of handwerkslieden en noemen zich Hindoes. Op
de heuvelen en in de dichte wouden vindt men nog wilde
volken, die van de Toeraniërs afstammen. Hun godsdienstig
geloof betreft vooral de geheimenissen van geboorte en dood,
die door hen verpersoonlijkt zijn in den god Siwa en diens
gemalin Kali of Doerga. Ook vereeren zij wrekende godhe-
den , zooals die der cholera, en vertoornde geesten van men-
schen, die een gewelddadigen dood zijn gestorven. Hunne
kerkelijke plechtigheden bestonden in bloedige offers, woeste
dansen en oorverdoovende muziek. Het geloof van de leden
der kasten betreft de geesten, die zich in de werkingen der
natuur openbaren en in allerlei voorwerpen huizen. Zoo ver-
eeren zij de geesten van zwaarden, ploegen, bronnen, boo-
men, de zon, van overledenen, van de stad, het huisgezin,
de waarheid enz. Deze geesten, werden dikwijls verpersoon-
lijkt als goden en godinnen en in beelden voorgesteld. Zelfs
beschaafde Hindoes vereeren die godheden met offers van
gekookte rijst, melk, suiker, boter enz. en hopen daarvoor
beloond te worden met stoffelijke welvaart.