Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.521
slechts bereikt worden langs eene smalle landengte, die door
muren goed versterkt was. Mähmoed trok door Radjpoetäna
zonder tegenstand te ontmoeten, maar de landengte werd
goed verdedigd. Toch slaagden zijne boogschutters erin de
Radjpoets van de muren te verdrijven, die daarop met be-
hulp van stormladders werden beklommen. De verdedigers
ontvluchtten in bootjes en Mähmoed trad den tempel binnen.
Het was een groot somber gebouw, welks dak door zes en
vijftig zware zuilen werd gedragen. De heilige pilaar stond
in een binnenvertrek. De Brahmanen of priesters smeekten
Mähmoed dat heiligdom te sparen en boden er hem een
groot losgeld voor aan; maar hij antwoordde: //Ik ben ge-
komen om een afgod te vernielen, en niet om hem te ver-
koopen," en toen hij daarop den pilaar met zijne knots aan
stukken sloeg, vielen hoopen edelgesteenten, die erin ver-
borgen waren , over den vloer. Op zijn terugtocht werd Mah-
moed telkens door de Eadjpoets overvallen en door gidsen
op verkeerde wegen geleid, zoodat hij in de onophoudelijke
gevechten en in de woestijn bijna zijn geheele leger verloor.
Anderhalve eeuw na Mähmoed was de heerschappij der
Turken door die der Afghanen vervangen, wier vorst Mo-
hammed Ghori omstreeks 1200 Hindostan veroverde. Hier
vond men, evenals in de andere deelen van Indië, eene me-
nigte rijkjes, ieder onder zijn eigen radja. Elke radja werd
bijgestaan door een raad, doerbar, uit zijne bloedverwanten
en hoogste staatsdienaren bestaande, en somtijds door een
minister of zelfs een ministerie. Nu en dan stond een radja
onder den invloed eener rani of koningin , b.v. een jeugdig
radja onder dien der koningin-weduwe. Wanneer een radja
andere radja's onderwierp, werd hij maharadja, grootradja,
genoemd. Het leven aan het hof werd op den duur zeer
gewijzigd door den invloed der priesters of brahmanen.
Eens dat de maharadja van Kanouj aan den Ganges een
groot feest gaf, eischte hij , dat al de radjas van Hindostan
hem hulde zouden komen bewijzen door bij die gelegenheid