Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.516
en de grootvorsten gedwongen haar schatting te betalen, toen
hare macht gebroken werd door den Aziatischen veroveraar
Timoer, bijgenaamd Lenk (de Kreupele).
Nadat in West-Toeran het overblijfsel van het reeds tot
den Islam bekeerde, en deels door Tataarsche, deels door
Mongoolsche horden bevolkte deel van het door Dschengis
Khan gestichte rijk diens nakomelingen waren uitgestorven,
ontstonden daar bloedige burgeroorlogen. Timoer Lenk onder-
scheidde zich daarin zoozeer, dat hij bizonder de aandacht
op zich vestigde en op een algemeenen rijksdag, koeroeltai,
in 1370 tot khan werd verkozen. Nu trad hij op als ver-
overaar en stichtte een rijk, dat zich van het binnenland van
Rusland tot ver in Voor-Indië uitstrekte. Op zijne krijgs-
tochten bedreef hij de afgrijselijkste wreedheden. Niet slechts
verwoestte hij bloeiende steden en landstreken, en deed hij
krijgsgevangenen bij tienduizendtallen nederhouwen: somtijds
liet hij hen levend begraven of in muren metselen. Deze
wreedheid ging gepaard met liefde voor wetenschap en kunst.
Geleerden, kunstenaars en bedreven handwerkslieden vonden
niet alleen genade in zijne oogen, hij behandelde hen goed en
zond hen naar zijne prachtige hoofdstad Samarkand, waar hij
hen voor hunne diensten vorstelijk beloonde. Ondanks de wijze
wetten, die hij aan zijn uitgestrekt rijk gaf, spatte dit na zijn
dood toch terstond uiteen.
Na dien tijd slaagde Iwan I Wasiljewitsch ') erin, de
grondslagen te leggen van het later zoo uitgestrekte Russi-
sche rijk. In 1462 volgde hij zijn vader als grootvorst over
het rijk van Moskou op. Wel was het gebied van Moskowina
zeer uitgestrekt, maar het was van alle kanten door meestal
vijandige staten ingesloten. In het Oosten het rijk van Kasan,
dat zich van de Gouden Horde had losgescheurd, in het
1) De uitgang toitsch achter een Bussischeu eigennaam beteekent zoon van;
de uitgang owna, dochter van; 'Wasiljewitsch, zoon van Wasilei; Paulowna.
dochter van Paul.