Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.509
inkomsten der aan het Duitsche huis behoorende goederen.
Toen Akko in 1492 in de handen der ongeloovigen was
gevallen, moest het daar gevestigde hospitaal, dat tot dien
tijd het hoofdhuis der Duitsche orde was geweest, verlaten
worden. De hoogmeester vestigde zich daarop te Yenetië ,
waar hij eene vrijplaats verkreeg. Reeds vroeger was de orde
begonnen de ongeloovigen in Europa te bestrijden, welk werk
eerlang even verdienstelijk werd geacht, als het veroveren
van het Heilige Land op de Saracenen. De Duitsche orde
won voortdurend in aanzien, omdat zij zich met het verple-
gen van zieken bezighield, en omdat zij als de waardigste
vereeniging werd beschouwd, bij welke jonge edellieden, die
niet werkeloos op hun landgoed wilden blijven, zich konden
aansluiten. Het aantal leden nam sterk toe door de klasse
der halfbroeders, die zonder aan de geloften gebonden te zijn,
toch de voorrechten der vrijstellingen genoten. Herman Yan
Salza, die in 1211 hoogmeester der Duitsche orde werd, wist
haar door zijne wijze maatregelen eene vaste inwendige rege-
ling te geven. Ofschoon hij in den strijd van keizer Frede-
rik II tegen de pausen, de partij van den eersten was toe-
gedaan, wist hij met de kerk op een goeden voet te blijven.
Hierdoor verkreeg hij van paus en keizer de toestemming
om het aanbod van Koenraad Yan Massovië, in het N. van
Polen, aan te nemen, dat deze aan de orde het gebied
van Kulm, op den rechteroever der Weichsel zou. afstaan,
wanneer zij hem bijstond in den strijd tegen de heidensche
Pruisen, tegen wie hij ongelukkig oorlog had gevoerd. Wel
zocht bisschop Christiaan, die de Pruisen door prediking tot
het Christendom had zoeken te bekeeren, het hem door den
paus verleende geestelijk gezag over die streek te behouden,
terwijl het tot de voorrechten der Duitsche orde behoorde,
dat geen bisschop zich met hare zaken zou inlaten, doch
Herman Yan Salza wist de rechten der Orde boven die van
den bisschop te doen zegevieren.
De ridders begonnen nu den strijd tegen de Pruisen, doch