Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.504
dei Polen. Zij waren eene uitbreiding van het stelsel der
broederschappen, van welke er meer of minder bij eene con-
federatie, ter bereiking van een duidelijk aangegeven doel, ten
innigste vereenigd werden. De broederschappen, die zich
thans bij de confederatie van Radomsk aaneensloten, zwoeren
trouw en gehoorzaamheid aan die dochter van den overleden
koning, welke zich zou verbinden zich in Polen te vestigen.
Er ontstond nu een burgeroorlog, waarvan het einde was,
dat de dertienjarige Hedwig, die aan Willem van Oosten-
rijk verloofd was, tot //koning" werd gekroond (1384).
In het volgende jaar deed Jagello, de hertog van het hei-
densche Litthauen, aanzoek om Hedwig's hand. Daar de Polen
steeds veel te lijden hadden gehad van de strooptochten der
Litthauers en aan deze voor goed een einde zou komen, wan-
neer er een huwelijk tusschen Jagello en Hedwig tot stand
kwam, vond dit bij vele aanzienlijke Polen bijval. Hedwig
zelve echter sidderde bij de gedachte, de gemalin te wor-
den van een heiden, daar zij zich, gelijk de meesten harer
tijdgenooten, van heidenen de vreeselijkste voorstellingen
maakte. Bovendien had zij zich gewend met liefde te denken
aan haar verloofde, Willem Van Oostenrijk. Daar Jagello
zich echter bereid verklaarde Christen te worden, zochten
Poolsche geestelijken het schrikbeeld van een heideü bij Hed-
wig te doen plaatsmaken voor de gedachte, dat zij, door Ja-
gello Christen te doen worden, de hemelsche zaligheid kon
verwerven. Het meest echter werd de vijftienjarige Hedwig
gerustgesteld door de verzekering van een vertrouwd edel-
man , dien zij heimelijk had uitgezonden om Jagello eens op
te nemen, dat hij een goed uiterlijk en aangename, vorste-
lijke manieren had. Nadat Jagello gedoopt was, bij welke
gelegenheid hij den naam Wladislav ontving, trad hij met
Hedwig in den echt, en stichtte daardoor het stamhuis der
Jagellonen , dat Polen tot een machtig rijk maakte. Overeen-
komstig zijne belofte, droeg hij zorg, dat de Litthauers zich
tot het Christendom bekeerden. Bij gebrek aan priesters,