Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.499
vrede met de Turken te sluiten zonder toestemming van den
Heiligen Stoel en de bondgenooten. Met een leger van nog
geen 30,000 man, onder het opperbevel van Hoenjfadi, drong
Wladislav tot nabij Varna door. Hier ontmoette hem Moerad,
die voor groote sommen, met behulp van Venetiaansche en
Genueesehe koopvaardijschepen, een groot leger uit Azië had
laten overkomen. Het kwam tot een slag (1444), waarin
het kleine leger der Christenen bijna de overwinning had
behaald. Reeds wendde de sultan zijn paard om op de vlucht
te gaan, toen een zijner onderbevelhebbers het bij den teugel
greep en staande hield. Dit was juist het beslissende oogen-
blik. De Poolsche lijfwacht, meenende dat de slag gewonnen
was, smeekte Wladislav haar een aandeel in de overwinning
te gunnen. Aan haar hoofd wierp hij zich te midden van
het Turksche voetvolk. Hij stortte met zijn paard, dat ge-
wond werd, neder, en weldra hieuwen de Turken hem het
hoofd af. Nu was de slag voor de Christenen verloren. Kar-
dinaal Juliaan werd op de vlucht gedood, en Hoenyadi ont-
kwam slechts met moeite.
De Magyaren kozen nu Hoenyadi tot rijksbestuurder. Hij
zette den oorlog tegen de Turken voort, en na zijn dood
kozen de Magyaren zijn zoon Matthias CorvTnus tot koning.
Daar de kroon van den heiligen Stefänus, die de koning van
Hongarije moest bezitten om wettig erkend te worden, op
dat oogenblik in 't bezit was van den Duitschen keizer Fre-
derik in, deed hij dezen den oorlog aan om haar te beko-
men, en slaagde in zijn voornemen.
Nadat Matthias Corvïnus Hongarije gezuiverd had van de
in vroegere oorlogen gebruikte benden Boheemsch krijgsvolk,
die zich in de bergen hadden gevestigd en zich niet aan
hem wilden onderwerpen, rustte hij zich ten strijde tegen
de Turken, die het koninkrijk Servië hadden veroverd en
zich thans meester maakten van Bosnië. Hij versloeg hen bij
Temeswär en bevrijdde Bosnië weder. Nu wendde hij het
oog naar Bohemen. Paus Paulus II wilde de Bohemers, die