Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.496
de Hättebroeders in Stockholm van levensmiddelen te voor-
zien, en wier leden den naam droegen van Vitaliënbroeders
(Victualiën). Deze Vitaliënbroeders streefden weldra hun doel
voorbij. Zij begonnen zeeroof te plegen en plunderden niet
alleen de kusten van Denemarken en Noorwegen, maar be-
rokkenden zelfs onder de leus //Gods vriend en allemans
vijand"' grooten overlast aan de Hanze. Op aandrang van
deze sloot Margareta een wapenstilstand, waarbij zij Stock-
holm verkreeg, doch aan Albrecht de vrijheid moest schen-
ken. In 1397 riep zij de rijksraden der drie koninkrijken
te Calmar bijeen, en wist daar van die van Denemarken en
Zweden insgelijks te verkrijgen, dat haar pleegzoon Erik als
haar opvolger werd erkend. Verder werd bij verdrag bepaald,
dat de drie Scandinavische rijken voortaan met behoud hun-
ner eigene rechten door één koning zouden worden geregeerd.
Liet een koning bij zijn sterven twee of meer zonen na, dan
zou uit dezen door de rijksraden eene keuze worden gedaan;
stierf hij kinderloos , dan mochten zij eene geheel vrije keuze
doen. Dit verdrag, de Unie van Calmar, bracht echter niet
de voordeelen aan, die Margareta ervan had gehoopt.
H O n g a r ij e.
Lodewijk de Groote en Matthias Corvinus.
Het geslacht van Stefanus den Heiligen, naar een vroe-
geren aanvoerder der Magyaren dat van Arpad genoemd,
stierf in 1290 in de rechte linie uit, en toen meende keizer
Rudolf van Habsburg over Hongarije als over een openge-
vallen rijksleen te kunnen beschikken. Hij schonk het zijn
zoon Albrecht van Oostenrijk, doch de Magyaren kozen An-
dreas van Este, die aan het huis Arpad verwant was, tot
koning. Andreas vond een geduchten tegenstander in een
gunsteling van paus Bonifacius VIII, Karei, bijgenaamd Mar-
tel, een lid van het huis van Anjou, dat te Napels regeerde,