Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.495
zij terstond aan haar hof liet komen, om hem tot koning
op te voeden.
Nu besloot zij tot de uitvoering van haar plan over te
gaan, om ook de heerschappij over Zweden te verwerven.
Zij rekende daarbij op de ondersteuning van vele Zweedsche
edelen, die ontevreden waren op koning Albrecht. Deze
spotte ermede, toen Margareta hem den oorlog aandeed. Hij
noemde haar een koning zonder broek; zwoer, geene muts
te dragen, eer hij haar had onderworpen, en zond haar een
slijpsteen, met de opmerking, dat zij als vrouw liever daarop
hare naalden moest slijpen, dan als man oorlog voeren. De
spotternij bekwam hem slecht. In den slag bij Falköping
(1389) werd hij verslagen en gevangengenomen. Margareta
liet hem eene zotskap opzetten, een gewaad met een 12 M.
langen sleep aantrekken en aldus uitgedost voor haar bren-
gen. Den volgenden nacht perste zij hem door zware pijni-
gingen twee zijner kasteelen af, en daarop liet zij hem naar
Ladholm voeren, waar hij zes jaren lang in de boeien moest
zitten.
Na de overwinning bij Falköping maakte Margareta zich
gemakkelijk meester van bijna alle steden en kasteelen des
lands. Slechts Stockholm bood geduchten tegenstand. Hier
hadden de Duitschers , wegens hunne hoeden Hättebroeders
genaamd, zich in groote menigte gevestigd, zich van den
handel meester gemaakt, en het recht verkregen, regeerings-
posten te bekleeden. Zij kozen partij voor Albrecht en over-
vielen de Zweedsche overheidspersonen, van welke sommigen,
die zich dapper teweerstelden , sneuvelden, terwijl de overi-
gen gevangengenomen, en met het houten huis, waarin
men hen opsloot, verbrand werden. De Hättebroeders waren
nu meesters van Stockholm en verdedigden de stad met goed
gevolg tegen Margareta's troepen. De hertog van Mecklen-
burg had zich intusschen ten strijde toegerust om zijn bloed-
verwant Albrecht te hulp te komen. In Wismar en Eostock
vormden zich vereenigingen, die zich ten doel stelden om