Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.493
zijne wapenen bekroonde, deed hem besluiten ook het eiland
Gothland aan Zweden te ontrukken. Deze onderneming wik-
kelde hem in een oorlog met de Noordduitsche Hanze, wier
markten door de kooplieden van Gothland van Russische pel-
terijen werden voorzien. In 1461 verscheen de vloot der
Hanze voor Kopenhagen en plunderde de stad. Zij sloeg
een aanval van de Deensche vloot af en stevende daarop naar
Schonen om het met behulp van Zweden en Noorwegen aan
Waldemar te ontrukken. Ofschoon de door de koningen dezer
landen beloofde hulp niet opdaagde, besloot de burgemeester
van Lübeck, Johan Wittenberg, die de schepen zijner stad
aanvoerde , met een groot gedeelte der bemanning het beleg
voor Heisingborg te slaan. Juist in dien tijd viel Waldemar
de vloot der Hanze aan, en gelukte het hem, haar te doen
deinzen en -een paar schepen op haar te veroveren. Johan
Wittenberg brak daarna het beleg op en stevende huiswaarts.
Tot straf voor de geleden nederlaag werd hij te Lübeck een
jaar lang in een kerker opgesloten en vervolgens op de markt
onthoofd.
Waldemar, die nu op het toppunt zijner macht stond,
huwde zijne jeugdige dochter Margareta, een meisje vol geest-
kracht, in wie, naar zijn zeggen, een koning stak, aan den
Noorweegschen koning Hako uit; maar van nu af was het
met zijn voorspoed gedaan. De Zweden haatten de Denen
zoozeer, dat zij hun jeugdigen koning Magnus Smek (den
Vleier) afzett'en, omdat hij werkeloos was gebleven in den
strijd tegen Waldemar, en hem met voorbijgang van Hako,
die na Magnus Smek over Noorwegen en Zweden had moe-
ten regeeren, door diens bloedverwant Albrecht, den zoon
van den hertog van Mecklenburg, vervingen. Volgens gewoon-
te werd hij bij de Morasteenen niet ver van Upsäla, tot
koning gekroond. De Hanzesteden besloten op eene vergade-
ring te Keulen, dat alle leden van het verbond den oorlog
aan Denemarken en Noorwegen zouden verklaren. Zweden,
Mecklenburg en Holstein sloten zich bij de Hanze aan, eu