Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.492
het voetspoor van Eduard IV om onbeperkt te regeeren.
Daar langzamerhand de vuurwapenen eene groote omkee-
ring in het oorlogvoeren hadden gebracht , o.' a. dewijl zij
het langdurig verdedigen van kasteelen hoogst moeilijk maak-
ten , en alleen de koning een artillerie-trein bezat, konden
de machtige baronnen niet meer zoo licht als vroeger een
opstand beginnen. Den invloed der burgers fnuikte Hendrik
Vn door op allerlei wijzen zijne inkomsten en schatten te
vermeerderen, zoodat hij niet noodig had het parlement bijeen
te roepen. Hij deed dit slechts ééns gedurende de laatste
dertien jaren van zijne regeering (1485—1509).
Margareta van Noorwegen.
Denemarken, Zweden en Noorwegen hadden sedert den
dood van Kanoet voortdurend te lijden van onderlinge oor-
logen en van twisten over de troonopvolging. Slechts zelden
zat er in een dezer rijken een koning op den troon, wien het
gelukte door het handhaven der orde de welvaart des volks
te bevorderen. Noorwegen was dan eens een zelfstandig rijk,
dan weder verbonden met Zweden of met Denemarken.
In 1340 werd de Deensche troon beklommen door "Wal-
demar, bijgenaamd Atterdag, omdat hij telkens de uitdruk-
king „Morgen komt er weer een dag" op de lippen had.
Om onbeperkt te kunnen regeeren, achtte hij het in de
eerste plaats noodig met het buitenland in vrede te leven.
Hij sloot een verdrag met Zweden, waarbij hij aan dit rijk
Schonen teruggaf, en toen hij nu al zijne aandacht aan het
binnenland kon wijden, bracht hij den overmoedigen Deen-
schen adel, die zich krachtig tegen hem verzette, tot onder-
werping. Nadat hij zijne macht in het binnenland had be-
vestigd, viel hij met een sterk leger in Schonen, dat hij
aan Zweden had afgestaan om voorloopig door dit rijk in rust
gelaten te worden, en heroverde het. De voorspoed, die